homess1

Croeso

Croeso i wefan Ysgol Gynradd Beaumaris. Ysgol Gynradd Sirol (Babanod/Iau) yw’r ysgol hon. Mae’n ysgol ddwyieithog, ddyddiol, gyd-addysgol

Amcanwn at ddarparu addysg eang i bob unigolyn, gyda phrofiadau ystyrlon i hybu dysgu o fewn ysgol gyfeillgar.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Newyddion

29.06.18 - Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? - Canllaw i rieni a gofalwyr - cliciwch yma

 

 

 

Cysylltu

Ysgol Gynradd Beaumaris
Maes Hyfyd
Beaumaris
LL58 8HL

Ffôn: 01248 810451
E-bost: YsgolBeaumarisPennaeth@ynysmon.gov.uk

Facebook

I ddilyn yn fuan...