Llywodraethwyr

Mae Llywodraethwyr megis bwrdd Cyfarwyddwyr ac yn gwneud penderfyniadau ynghylch y modd y rhedir yr ysgol. Maent yn cyfarfod o leiaf unwaith y tymor yn yr ysgol.

Y Corff Llywodraethu 2017/18


Cadeirydd: Mrs Emma Taylor
Is-Gadeirydd: Mr Tim Williams
Awdurdod Addysg: Y Cynghorydd Alun Roberts
Rhieni:

Mrs. Emma Taylor

Mrs Stacey Jollies

Mrs Mary Reardon

Cyngor Cymuned: Y Cynghorydd Gwendoline M Evans
Aelod Cyfethol: Mrs Karen Cross
Athrawon: Mr Rhys Parry
Staff Ategol: Mrs Alwen Moore
Pennaeth: Ms Bethan Wyn Jones

Clerc i’r Llywodraethwyr: Mr David Mathias

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Emma Taylor, 55 Maes Hyfryd, Beaumaris LL58 8HD .