Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Ms Bethan Wyn Jones

Athrawon:
Miss. Rhian Wood
Mr Rhys Parry ( 0.4)

Cymhorthyddion Dosbarth:
Mrs Iona Griffiths
Mrs Alwen Moore
Mrs Nia Roberts
Mrs Nia Matthews

Cogyddes: Miss Debbie Roberts

Goruchwyliwr Amser Cinio:
Mr Geraint Lewis
Mrs Sue Roberts

Ysgrifenyddes: Ms.Rhian Iolen Jones

Clerc Cinio: Clerk Mrs Mair Jones

Gofalwraig, Clwb Brecwast: Mrs Caroline Williams

Cleaners:
Mrs Val Bunting
Mrs Sheila Pritchard