Tymhorau


TYMOR:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Hâf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018.

GWYLIAU:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)

I lawrlwytho dyddiadau tymhorau yr ysgol ar gyfer 2018/2019, cliciwch yma.